Bona Sforza na zawsze związała Polskę z południem Włoch . Powrót polskiej królowej do rodzinnego Bari w 1556 roku jest wspominany jako początek co prawda krótkiego, ale sielankowego czasu rządów mądrej władczyni. Księstwo, którym władała Bona, obejmowało terytoria położone na obszarze dzisiejszych Apulii i Kalabrii. Na trasie szlaku umieszczono najważniejsze z apulijskich dóbr lennych, autentycznych świadectw rządów kobiety przedsiębiorczej, dalekowzrocznej i o wyjątkowej otwartości umysłu.

Bona Sforza ha legato per sempre la Polonia con il sud Italia. Il ritorno della regina polacca nella sua Bari nel 1556 è ricordato come l'inizio di un breve, ma idilliaco periodo di governo da parte di una sovrana saggia. Il ducato governato da Bona comprendeva territori nelle attuali Puglia e Calabria. Il percorso comprende i più importanti feudi posseduti in Puglia, autentiche testimonianze del dominio di una donna imprenditoriale, lungimirante e di eccezionale apertura mentale.