Niniejsza strona powstała pod patronatem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, w ramach programu promowania polskości za granicą.

Jej pomysłodawczyniami są Polki od lat mieszkające w stolicy Apulii, popularyzujące polską obecność na południu Włoch: Ewa Jankowska, Anita Wołowiec-Siciliani i Paulina Abraham.

Celem witryny jest przybliżenie turystom, odwiedzającym region Apulia, postaci Bony Sforzy – kobiety kontrowersyjnej o niewątpliwym znaczeniu historycznym i kulturowym, której żywe wspomnienie, tak w Polsce, jak i we Włoszech, po dziś dzień zachęca do podtrzymywania przyjacielskich relacji między narodami, owocującymi rozwojem współpracy kulturalno-naukowej.

Questo sito è stato realizzato con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica di Polonia a Roma, nell’ambito del programma di promozione della civiltà, della storia, della cultura e della lingua polacca all’estero.

Le sue ideatrici sono tre donne polacche che vivono nel capoluogo della Regione Puglia da molti anni, che rendono popolare la presenza polacca nel sud Italia: Ewa Jankowska, Anita Wołowiec-Siciliani e Paulina Abraham.

Lo scopo del sito di permettere ai turisti che visitano la regione Puglia di familiarizzare con la figura di Bona Sforza – una donna controversa di indubbia importanza storica e culturale, il cui vivido ricordo, sia in Polonia che in Italia, ancora oggi ci incoraggia a mantenere relazioni amichevoli tra le nazioni, con conseguente sviluppo della cooperazione culturale e scientifica.